Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/isoft/domains/istanbulsoft.com.tr/public_html/tcf/inc/web_base.php on line 32 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/isoft/domains/istanbulsoft.com.tr/public_html/tcf/inc/web_base.php on line 39 Notice: Undefined variable: keywords in /home/isoft/domains/istanbulsoft.com.tr/public_html/index.php on line 142 Kamu Sektörü | İSTANBULSOFT
  • iStock_000018298890Small
  • photodune
  • photodune
  • photodune
  • photodune
  • photodune
  • photodune
  • photodune
Menu

Emlak (İşyeri) Programı Programın Amacı: Bir ildeki işyerleri için kiracı, işyeri ve kiralama bilgilerinin girilmesi, bu bilgilere istenildiğinde hızlı bir şekilde ulaşılması.

Emlak (Lojmanlar) Programı Programın Amacı: Bir ildeki gayrimenkullerin boş ve doluluğunun takibi, lojman ve kiracı bilgilerinin kayıt altına alınması, bu verilerin hızlı ve sağlıklı işlenmesi.

Meclis (Üye-Karar) Programı Programın Amacı: İstenildiğinde meclis üyeleri, karar, önerge, komisyon, teklif, gündem bilgilerine hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşmak ve bu bilgiler doğrultusunda gereken çıktı, rapor ve istatistikleri hazırlamak.

Demirbaş Programı Programın Amacı: Girişi ve terkini yapılan demirbaşlar kayıt altın alınarak; yeri, miktarı gibi bilgilerinin sağlıklı kontrolünü sağlamak.

Ambar Programı Programın Amacı: Giriş ve Çıkışı yapılan malzeme kaydının tutularak, stok durumu kontrolünün ele alınması. Gereken çıktıların otomatik elde edilmesi.

Etiket Programı Programın Amacı: Posta yolu ile gönderilmek üzere hazırlanması gereken ad, soyad, adres gibi bilgilerden oluşan etiket bilgilerinin otomatik bir şekilde elde edilmesinin sağlanması ve etikete basılır hale getirilmesi.

Özel Kalem Programı Programın Amacı: Özel kalem iş yükünü oluşturan etiket, ajanda, telefon defteri ve misafirhane bilgilerinin saklanması, takibi ve gerektiğinde bu bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılması.

Hesaplama (Gecikme Zammı) Programı Programın Amacı: Kurum içindeki Gecikme Zammı, Yasal ve Tecil Faizi hesaplamalarını gerçekleştirerek hata payını ortadan kaldırmak ve işlem hızını arttırmak.

Kurumsal Web Portal Kurum içi otomasyon sisteminde elde edilen bilgilerin süzülerek gerekli olanların vatandaşla paylaşımını sağlamak.Vatandaşlardan gelen istekleri değerlendirmek.Gereken duyuru ve haberleri yayınlamak

Stratejik Plan Programın Amacı: Kurumun stratejik planının belli bir düzen ve sistem içinde oluşturulmasını sağlamak ve vatandaşa web üzerinden paylaştırmak.

Emlak (Gayrimenkul) Programı Programın Amacı: Bir ildeki gayrimenkulleri kayıt altına alarak, gerektiğinde bu gayrimenkuller hakkında hızlı ve kesin raporlar oluşturmak.

Yatırım ve Ödenek Takip Programı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (yikob) ihtiyaçlarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İdarenin tüm ödenekleri kayıt altına alınır. Ödeneklerden yapılan harcamalar çıkarılarak kalan ödenek , ihtiyaç duyulan ödenek gibi raporlar sunulur.

Araç (Bakım-Onarım-Yakıt) Programı Programın Amacı: İdare bünyesindeki araçların yakıt ve bakım-onarım bilgilerinin tutulması. Bu bilgilere hızlı ulaşım. Gereken çıktı, istatistik ve raporların otomatik elde edilmesi.

Meclis (Maaş-Tutanak) Programı Programın Amacı: Meclis tutanak ve maaş bilgilerini saklamak ve gerektiğinde bu bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmak. Maaş hesaplamalarında hata payını en aza indirerek işlem hızını maksimum düzeyde tutmak.

Hukuk Programı Programın Amacı: Dava dosya bilgilerinin programa girilerek dosyaların hangi aşamalardan geçtiğinin takibi ve son durumunun tespiti. İstenildiğinde dosyalara hızlı ulaşımın sağlanması.

Encümen Programı Programın Amacı: Encümen üye, gündem ve karar bilgilerine istenildiğinde hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşmak. Alınması gereken istatistik bilgileri ve raporlarını oluşturmak.

Personel Programı Programın Amacı: İnsan Kayn. ve Eğt. Müdürlüğündeki iş akışını kayıt altına almak, 657 ‘ ye tabi personele özlük bilgilerini tutarak bu bilgilere hızlı ulaşımı sağlayıp gerektiğinde kullanabilmek.

Kaçak Yapılar Programı Programın Amacı: İldeki kaçak yapıların ceza işlemlerinin kayıt altına alınması.

Banka Hesapları Programı Programın Amacı: Banka hesapları ve tutarları kayıt altına alınarak işlem akışının arttırılması ve hata payının en aza indirilmesi.

Gelir Otomasyon Programı Programın Amacı : Gelir müdürlüğünde yapılan tahakkuk ve tahsilat işlemlerini takip etmek, banka entegrasyonu modülü sayesinde tahsilatları otomatik olarak banka üzerinden programa aktarmaktır.

Evrak Programı Programın Amacı: Evrak kayıt işlemlerini bilgisayar ortamına geçirmek ve verimi arttırmak. Herhangi bir evrakın kurum içi ve kurum dışı takibini yapabilmek. Tüm evrakların belirlenen kriterlerle sorgularını oluşturularak ve raporunu alabilmek.

Maden Ocakları Programı Programın Amacı: Bir ildeki Maden Ocaklarının ruhsatları işlenerek hızlı ve sağlıklı bilgi ulaşımını sağlamak ve geçmişe yönelik verilere ulaşabilmek.

Su Kaynakları Programı Programın Amacı: Bir ildeki su kaynaklarına ait bilgiler girilerek bu bilgiler ışığında; su kaynaklarının takibi ve kiralanması konusunda işlem hızını arttırmak ve gerektiğinde bu verilere hızlı bir şekilde ulaşmak.

Yatırım Takip Programı Programın Amacı: Bir idaredeki tüm yatırım bilgilerinin toplanarak aynı ortamda raporlanabilir olmasına olanak sağlamak ve karar mercileri için karar destek sistemleri oluşturmak.

Gelir Programı,Evrak Programı, Personel Programı ,Yatırım Takip Programı,Maden Ocakları Programı,Su Kaynakları Programı,Emlak Programı,Encümen Programı,Meclis Programı, Demirbaş programıi Ambar Programıi Hukuk Programı,Etiket Programı, Özel Kalem Programı

envelope
İstanbulsoft Yazılım Bilişim Müh. Eğ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Adres:Sütlüce Mh. Damar Sk. No:28/1 / Beyoğlu
Tel        : 0(212)266-25-61
Faks     : 0(212)266-25-62
Eposta : bilgi@istanbulsoft.com.tr
Özel İdare Programları e - Özel İdare Programları Gelir Otomasyon Programı Gelir Programı Evrak Programı Evrak Takip Programı e - Evrak Programı Dijital imza Personel Programı Yatırım Takip Programı Maden Ocakları Programı Su Kaynakları Programı Emlak (Gayrimenkul) Programı Emlak (İşyeri) Programı Emlak (Lojmanlar) Programı Encümen Programı Meclis (ÜyKarar) Programı Meclis (Maaş-Tutanak) Programı Demirbaş Programı Araç (Bakım-Onarım-Yakıt) Programı Ambar Programı Hukuk Programı Özel Kalem Programı Etiket Programı Hesaplama (Gecikme Zammı) Programı Banka Hesapları Kaçak Yapılar Programı Kurumsal Web Portal Stratejik Plan